כתבה בעיתון ידיעות אחרונות 
על המטליות המעולות 
לניקוי פחי ברבנטיה

ברכה בודקת